Race info

  

Nyhedsbrev / Update 156

 

 

 

3 ÅRS FØDSELSDAG :-)

I dag fredag den 1. marts er det nøjagtigt 3 år
siden vi startede vores første NET TV kanal.

 

Status er at vi ikke har opnået så mange abonnementer
som vi kunne ønske. Vi må konstatere at både vores tidligere
Pulling kanal og den nuværende Race kanal har meget få brugere.
Til gengæld har vi et okay antal brugere på Rally kanalen.
Mere end 95% af vore brugere ser kun Rally.
Dette skyldes naturligt nok at Rally er det vi har dækket længst og
producerer langt flest nye programmer fra.
Da der ikke er udsigt til masser af nye produktioner fra andre grene af
motorsporten end Rally har vi valgt at stoppe for årsabonnementer
på Race kanalen. Vi har ikke taget nogen endelig beslutning om hvad
der skal ske med den, men vi har valgt at give den mindst et år mere.
Dem som har års abonnementer på nuværende tidspunkt vil
selvfølgeligt køre videre indtil de udløbet inden for det næste år.

De gode nyheder er at vi forsætter på fuld tryk med Rallykanalen.
Vi vil igen i år lægge masser af både RÅBÅND, ONBOARD,
men selvfølgeligt også redigerede TV programmer på -
fra bla. alle DM løbene, Rally Sprint/Shows m.m.
Vi vil også i lighed med 2018 lave næsten LIVE updates på
fra de DM løb der støtter TV produktionerne økonomisk.
Vi holder også fast i samme priser kr. 49,50 pr måned eller 495,-
for et helt år. For vores gode faste kunder der har været med fra
da prisen var lavere kører vi videre med samme lave pris i har betalt
hidtil. Men bemærk at det er vigtig i husker at opdatere jeres
kredittkort oplysninger hvis i skifter kort. Hvis systemet ikke kan
trække beløbet fra jeres kort bliver det automatisk slettet -
og i vil skulle starte forfra til den nye højere pris.
Se i bunden her hvordan man gør.

 

NYE PROGRAMMER 1/3

På Rallykanalen er der nu lagt det første Tv program på
fra Rallye Monte Carlo Historique 2019 i 3 længder.
TV3 version: 23 minutter
REGIONER version: 28 minutter
NET TV version: 40 minutter
Der er også lagt hele 14 Team videoer på fra 2001
Disse har ikke været lagt på før nu.

På Race kanalen får du Pulling fra
European Championships i Brande 2015 Dag 1
både i den Danske og Engelske version,
Der er et gensyn med Tom K fra 2005 og 2006.
Tom K medvirker også i CHGP fra 2008.
Der er også lagt et Motorcykel program på, 
samt et lille fraklip med Kris Nissen og Carlo Saints.

God fornøjelse med Race Media NET TV :-)

 

 

 

3 YEARS BIRTHDAY :-)


 
Today, Friday, March 1, it is exactly 3 years

Since we started our first NET TV channel.


 
Status is that we have not achieved as many subscriptions as we could

wish for. We need to make sure that both our former Pulling channel

and the current Race channel has very few users. In addition,

we have an okay number of users on the Rally channel.

More than 95% of our users see Rally only.

This is naturally due to the fact that the Rally is what we have

covered the longest and produces the vast majority of new programs.

Since there is no prospect of lots of new productions from other

branches of motor sports than the Rally. We have chosen to stop for

annual subscriptions to the race channel. We have not made any final

decision on what to do with it but we have chosen to give it at

least one year more. However, this means that we stopped with annual

subscriptions with immediate notice. Those who have annual

subscriptions at this timewill, of course, continue until they expire within

the next year.


 
The good news is that we continue at full pressure with the

Rally channel. We will again this year put lots of both UNEDITED,

ONBOARD, but of course also edited TV programs on -

from bla. all DM races, Rally Sprint / Shows etc.

We will also, like 2018, make almost LIVE updates

from the DM races that support the TV production economically.

We also stick to the same prices 7 euro per month or 65 for

a whole year. For our good regular customers who have been

involved since the price was lower runs on the same low price

I have paid so far. But note that it is important to remember to

update your credit card information. if you change cards.

If the system cannot withdraw the amount from your card

will be automatically deleted - and you will start over with

the new price. Look at the bottom here how to do.

 

NEW PROGRAMS 1/3


 
The first TV program has now been added to the Rally channel

from Rallye Monte Carlo Historique 2019

It puts in all 3 lengths:

TV3 version: 23 minutes

REGION version 28 minutes

NET TV version 40 minutes

A total of 14 Team videos have been added from 2001

These have not been put on before now.


 
At the Race channel you get Pulling from

European Championships in Brande 2015 Day 1

both in the Danish and English versions,

There is a reunion with TOM K from 2005 and 2006.

Tom K also participates in CHGP from 2008.

A Motorcycle program has also been added,

and a small clip with Kris Nissen and Carlo Saints.


 
Enjoy with Race Media NET TV :-)

 

SIDSTE CHANCE / LAST CHANGE
 

Følgende programmer vil blive taget af Fredag den 8. Marts

The following programs will be taken by Friday, marts 8.th.


RALLYCROSS 2003 - EM Norge
RALLYCROSS 2003 - EM Tyskland
SCANDINAVIAN RACEDAY - Program 10
SCANDINAVIAN RACEDAY - Program 11
SCANDINAVIAN RACEDAY - Program 12
SCANDINAVIAN RACEDAY - Program 13


YSC 2013 - Program 3
DTC 2012 Program 1
LEGEND CUP 2012 - Program 4
TRACTOR PULLING 1999 Herning


Alle programmer der bliver taget af vil blive lagt på igen på et senere tidspunkt. 
Dette gælder dog ikke RÅBÅND.
All programs being discontinued will be restored at a later date.
This does not apply to UNEDITED.

 

 

 

 

RALLYE MONTE CARLO HISTORIQUE
2019 - Program 1 (TV3 version)

 

RALLYE MONTE CARLO HISTORIQUE
2019 - Program 1 (Regioner version)

 

RALLYE MONTE CARLO HISTORIQUE
2019 - Program 1 (NETTV version)

 

RALLY 2001
14 Team Videoer

 

 

 

 

PULLING 2015
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  - Brande Day 1 (Danish version)

 

PULLING 2015
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  - Brande Day 1 (English version)

 

MC 2014
Program 1

 

FRAKLIP
Carlo Saints snakker Dansk

 

TOM K 2005
Med Jyske Bank på Le Mans

 

TOM K 2005
Med Jyske Bank på Le Mans - MIdt Om Natten

 

TOM K 2006
Rundvisning på Shell Tanken

 

HISTORISK 2008
CHGP

 

 

VIGTIGT:  OPDATERING AF BETALINGSKORT


Hvis du vil bevare dit abonnement til den samme pris er det vigtigt at du holder betalingskortet opdateret.

Det kan gøres ved at følge disse 3 steps her:

1. Log ind på www.rally-nettv.dkwww.race-nettv.dk.
2. Tryk på mailadressen med i øverste højre hjørne.
3. Klik på den orangeboks for at opdatere dit kort.

Giver det problemer sidder vi klar til at hjælpe på mail@race-media.dk - eller 20 89 90 60

 

VIGTIGT:  OPSIGELSE AF ABONNEMENT


Ønsker du at opsige dit abonnemet kan deres gøres ved at følge disse 3 steps her:

1. Log ind på www.rally-nettv.dkwww.race-nettv.dk.
2. Tryk på mailadressen i øverste højre hjørne.
3. Klik på den røde boks for at opsige dit abonnement

Giver det problemer sidder vi klar til at hjælpe på mail@race-media.dk - eller 20 89 90 60

 

 

 

 

  

Hit Counter