Nyhedsbrev / Update 169

 

1. MARTS 2020 - 4 år med
RACE MEDIA NETTV


Glæd dig til resten af 2020 hvor vi mere end fordobler vores Rallyprogrammer.
Vi vil producere et RALLYMAGASIN TV program 
der vil udkomme 2-3 gange hver måned resten af året 2020.

De fleste på 1 timers varighed, men enkelte på 1/2 time.
Der vil altid komme 2 1 timers programmer i forbindelse med hvert DM løb.
De resterende programmer vil indeholde Rally Sprint / Shows, Portrætter.
reportage fra udenlandske løb og meget mere.

Vi kommer til at dække endnu flere kører og klasser hvilket betyder
en næsten fordobling af vores mandskab ude til løbene.
Vi forventer at stille med 8-10 mand i form af 3 onboardteknikere
2 Reportere, 3 fotografer, Drone eller superslowfotograf.


Vi takker for de første 4 år. Vi tror og håber på
at 2020 bliver et helt fantastisk Rally år :-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Look forward to the 2020 rally season where we double our Rally programs.
We will produce a RALLY MAGAZINE TV program
2-3 times a month for the rest of the year 2020.

Most at 1 hour duration, but single at 1/2 hour.
There will always be 2 1 hour programs associated with each DM race.
The remaining programs will include Rally Sprint / Shows,
Portraits, reportage from foreign races and more.

We are going to cover even more runs and classes
which means almost doubling our crew to the races.
We expect to pose with 8-10 men in the form of
3 onboard technicians 2 Reporters, 3 photographers,
Drone or superslow photographer.

We thank you for the first 4 years. We believe and hope
2020 is going to be an amazing Rally year :-)

 

 

NYE PROGRAMMER 28/2

Som optakt til de nye Rallye Monte-Carlo Historique 2020 
programmer - der vil blive lagt op de næste 2 fredage - får du
her et sammendrag fra Rallye Monte-Carlo Historique 2019

Der er også lagt flere ONBOARD sekvenser på fra
Rallye Monte-Carlo Historique 2020

God fornøjelse med Race Media NET TV :-)

--------------------------------------------------------------------------------

NEW PROGRAMS 28/2
As a prelude to the new Rallye Monte-Carlo Historique 2020
programs - which will be posted in the next 2 Fridays -
you get here is a summary of the 2019 Rallye Monte-Carlo Historique
Several ONBOARD sequences have also been added.
Have fun with Race Media NET TV :-)

 

 

 

SIDSTE CHANCE / LAST CHANGE

Følgende programmer vil blive taget af Fredag den 5. marts 2020:
The following programs will  be taken of by Friday 5. marts 2020:

RALLY 1990 - DM-Rally
RALLY 1990 - Finnskog Vinter Rally
RALLY 1990 - South Swedish Rally
RALLY 1990 - Peugeot Coke Rally
RALLY 1990 - Rallye Deutschland
RALLY 1990 - Hellendorn  Rally

Alle programmer der bliver taget af vil blive lagt på igen på et senere tidspunkt.
(Dette gælder dog ikke RÅBÅND og ONBOARD)
All programs that are taken off will be re-launched at a later date
 

 

 

 

 

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
Sammendrag 2019 - Optakts program til 2020 - TEASER

 

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
Sammendrag 2019 - Optakts program til 2020 (TV3 version)

 

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
Sammendrag 2019 - Optakts program til 2020 (REGIONER version)

 

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
ONBOARD med Poul og Carl Hellmers - Prøve 5

 

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
ONBOARD med Per Vilslev og Erik Andersen - Prøve 6

 

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
ONBOARD med Per Vilslev og Erik Andersen - Prøve 8

 

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
ONBOARD med Per Vilslev og Erik Andersen - Prøve 11

 

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
ONBOARD med Lars Hindsgaul og Arne Pagh - Prøve 12

 

RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
ONBOARD med Per Vilslev og Erik Andersen - Prøve 12

 

 

 

Hit Counter